Nieuwe kandidaat doorstart zonnegrond b.v.

15 JUNI 2015, ALKMAAR
Samenvatting
Naar aanleiding van de berichten in de pers over het mogelijke faillissement en doorstart van Zonnegrond BV meldt zich een nieuwe kandidaat, regionaal stimuleringsfonds DECRA. DECRA is een recent opgericht samenwerkingsverband van regionale overheden die willen investeren in duurzaamheid.

DECRA verklaart, dat zij belangstelling heeft als kandidaat in een eventuele doorstart van het zonneproject in Langedijk. Op het bedrijventerrein Breekland in gemeente Langedijk is enige tijd geleden een zonnepanelenpark geïnstalleerd door ZonnegrondBV. DECRA zal haar kandidatuur nader bevestigen na kennisname en onderzoek van het doorstartpakket.

Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en afval- en energiebedrijf HVC willen de duurzame energieproductie in de regio vergroten. Daarom hebben zij in 2014 het stimuleringsfonds DECRA opgericht. DECRA richt zich op het aanjagen van duurzame energieprojecten in de regio en het investeren van de opbrengsten in nieuwe duurzame projecten.
Alle leden hebben een startbedrag (naar rato van het aantal inwoners) ingelegd en HVC levert daarnaast ook haar brede technologische kennis en ervaring van duurzame energieprojecten in (warmte, biomassa, wind, zon en geothermie).

Contactpersonen
  • Default avatar2

    Perstelefoon:

    (072) 548 95 55
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten