Tijdelijk extra asielzoekers AZC Alkmaar

Grote vluchtelingenstromen nopen tot aanvullende opvang

31 JULI 2015, ALKMAAR AZC
Samenvatting
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het College van B&W van Alkmaar gevraagd tijdelijk extra asielzoekers te mogen huisvesten in het plaatselijke AZC. In plaats van aan de huidige 440 zou het complex dan aan 480 vluchtelingen onderdak bieden.

Er zijn momenteel grote vluchtelingenstromen in de wereld. Aan onze grenzen melden zich meer asielzoekers. Dit dwingt het COA zo snel mogelijk extra opvangplekken te regelen. In Goes en Zwolle zijn hallen ingericht voor honderden extra asielzoekers. In andere gemeenten, waaronder Alkmaar, wil het COA tijdelijk extra noodopvang bieden binnen bestaande asielzoekerscentra.

Het College heeft besloten de uitbreiding van de noodopvang in Alkmaar voorlopig tot 1 januari 2016 toe te staan. Om de extra instroom te kunnen huisvesten gaan op het AZC alle appartementen en slaapkamers worden benut en worden er 40 mensen opgevangen in de sporthal op het eigen terrein.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de komst van extra asielzoekers.

Contactpersonen
  • Default avatar2

    Perstelefoon:

    (072) 548 95 55
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten