Kapelkerk wordt mogelijk huis voor de Karavaan

01 DECEMBER 2015, ALKMAAR
Samenvatting
Stichting Behoud, eigenaar van de Grote Sint Laurenskerk, heeft de intentie uitgesproken de Kapelkerk aan de Laat van de Protestantse Gemeente Alkmaar in eigendom over te nemen. Stichting Behoud wil de Kapelkerk een culturele functie geven. De voorkeur gaat uit naar het vestigen van theaterfestival Karavaan.

Stichting Behoud kwam hiertoe nadat de Protestants Gemeente had verzocht de mogelijkheden voor overname te onderzoeken. Het teruglopend kerkbezoek is voor de Protestantse Gemeente aanleiding een aantal kerken af te stoten, onder meer de Kapelkerk. Omdat Stichting Behoud al eigenaar is van de Grote Sint Laurenskerk, is aan hen gevraagd te onderzoeken of overname mogelijk is. Dit onderzoek is deze zomer uitgevoerd met als uitgangspunt dat een culturele invulling van de kerk gewenst is en dat moet worden gestreefd naar het behoud van de monumentale waarde van de kerk.

Aan deze uitgangspunten wordt voldaan door de Kapelkerk aan te bieden als huis voor Karavaan. Karavaan is hét theaterfestival in Noord-Holland en heeft zich in een periode van 23 jaar in Noord-Holland ontwikkeld tot een programmerend en producerend festival op locatie van hoge en professionele kwaliteit met een landelijke uitstraling. Nu, vanwege het wegvallen van de band met de Provincie Noord-Holland, Karavaan vrij is zich elders te vestigen, is gebleken dat de voorkeur uitgaat naar Alkmaar. De gemeente Alkmaar is bereid deze vestiging te steunen met een jaarlijkse subsidie om niet alleen een festival, maar ook een podium te creëren met een divers aanbod.

Karavaan vindt vestiging in Alkmaar belangrijk omdat meer dan de helft van de huidige bezoekers afkomstig is uit de regio Alkmaar en omdat gemeente Alkmaar sinds de fusie een zeer gevarieerd gebied is. Omdat Karavaan een lange traditie kent van cultuurproductie in cultureel erfgoed, sluit de Kapelkerk daar goed bij aan. Karavaan Podium biedt plaats aan buitengewone activiteiten: werk en voorstellingen van (jonge) theatermakers, kunstenaars en muzikanten, creatieve ontmoetingen, theatrale aanschuiftafels, galerie, singersongwriters, ideeëndiner, salons en exposities. Met de komst van Karavaan komt er in Alkmaar een vaste plek voor kleinkunst en een centraal gelegen ruimte voor podiumkunsten die niet alleen vernieuwend, maar ook onorthodox en spannend kunnen zijn. Karavaan wordt in grootte de zesde culturele instelling van Alkmaar, na de vier instellingen aan het Canadaplein en Poppodium Victorie.

Karavaan wil het bestaande theaterlocatiefestival voortzetten, maar dan volledig op locaties in de regio Alkmaar. Voor 2016 wordt gewerkt aan het thema Local-Global, waarvoor al grootschalige producties, vaak van jonge makers, en familieproducties met bij elkaar honderden voorstellingen staan gepland.

Een definitief besluit over de overname van de kerk kan pas worden genomen nadat het overleg met enerzijds de Protestantse gemeente over de deze overname en anderzijds met Karavaan over de verhuur is afgerond. Daarbij worden ook de belangen van de huidige huurder van de kerk betrokken
Contactpersonen
  • Default avatar2

    Perstelefoon:

    (072) 548 95 55
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten