Alkmaar: wapenstok en pepperspray voor toezichthouder

24 FEBRUARI 2016, ALKMAAR
Samenvatting
Toezichthouders van de gemeente Alkmaar krijgen steeds meer te kampen met agressie en zowel verbaal als fysiek geweld, zoals belediging, bedreiging en mishandeling. Meer dan voorheen worden personen met een publieke taak, zoals medewerkers van NS, zorg- en onderwijsinstellingen, politie en gemeente geconfronteerd met geweld en agressie. Het college vraagt daarom de minister van justitie goedkeuring voor het dragen van wapenstok en pepperspray.

Met name vanwege de veiligheid van de toezichthouders en de preventieve werking is in het coalitieakkoord 2015 opgenomen dat deze worden toegerust met wapenstok en pepperspray. Op dit moment wordt al gebruik gemaakt van handboeien. Voor het dragen van deze middelen is de goedkeuring van de minister van justitie nodig. Een jaar na ingebruikname is een evaluatie voorzien van de effecten van deze extra toerusting.

Agressie en geweld
De meest voorkomende vormen van agressie en geweld waarmee de toezichthouders te maken hebben, zijn intimidatie en lichamelijk geweld.Agressie en geweld komen bij het constateren van vrijwel alle overtredingen voor, zoals jongerenoverlast, dumpen van afval en problemen in overtredingen in de horeca die zowel drank- als drugs gerelateerd zijn, controle op de prostitutiepanden, en een toenemende agressie van GGZ gerelateerde personen .

Hoewel veel van de agressie een verbaal karakter heeft, komt ook steeds meer fysieke geweld voor, zeker als een overtreder zich verzet tegen de aanhouding of niet wil meewerken aan het verstrekken van zijn identiteitsgegevens. In die gevallen werkt van het zichtbaar dragen van meer geweldsmiddelen dan alleen handboeien preventief en draagt dat bij tot een beter functioneren en veiliger gevoel van de toezichthouder. Wethouder veiligheid Victor Kloos (OPA): “Het toevoegen van meer geweldsmiddelen aan de uitrusting van de toezichthouders betekent ook dat zij escalerende situaties minder snel uit de weg gaan en dus effectiever opereren en een grotere bijdrage kunnen leveren aan een veiliger Alkmaar.”

Proces
Om deze middelen toe te kunnen passen is een goedkeuring van de minister van justitie benodigd. Deze laat zich daarvoor adviseren door de direct toezichthouder ( chef eenheid politie) en de toezichthouder (hoofdofficier van justitie). De tijdsduur van de procedure is twee tot drie maanden.

Citaten
"Het toevoegen van meer geweldsmiddelen aan de uitrusting van de toezichthouders betekent ook dat zij escalerende situaties minder snel uit de weg gaan en dus effectiever opereren en een grotere bijdrage kunnen leveren aan een veiliger Alkmaar." Wethouder Victor Kloos (OPA)
Contactpersonen
  • Default avatar2

    Perstelefoon:

    (072) 548 95 55
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten