Stadslab Alkmaar: Snelkookpan voor toekomstplannen binnenstad

01 JUNI 2016, ALKMAAR
Samenvatting
De Alkmaarse ondernemersverenigingen en gemeente Alkmaar zetten gezamenlijk de schouders onder toekomstplannen voor de binnenstad. In het voormalige V&D-pand wordt voor vier maanden het zogeheten Stadslab Alkmaar ingericht. Een centrale plek waar ondernemers, vastgoedeigenaren, cultuursector, marketingorganisatie en gemeente een gezamenlijke aanpak ontwikkelen voor de komende vijf jaar.

Hoe bestrijden we leegstand? Hoe trekken we nog meer mensen naar de stad toe? Hoe verbeteren we de beeldkwaliteit van panden en openbare ruimte? Dit zijn stuk voor stuk vragen die alleen te beantwoorden zijn wanneer alle partijen met elkaar samenwerken. “We zien de functie van de binnenstad veranderen. Samen met ondernemers en winkeleigenaren werken we toe naar een positieve invulling van die verandering” aldus wethouder Victor Kloos (OPA).

Stadslab Alkmaar

Het Stadslab is een middel om bestaande initiatieven te versnellen, relaties te verstevigen en nieuwe ideeën te ontwikkelen. De ideeën komen vanuit de ondernemers, het Stadslab helpt om ze uit te voeren. Onder meer door de organisatie van workshops, het beschikbaar stellen van kennis en door het zichtbaar maken van wat er allemaal gebeurt in de stad. Samen optrekken met ondernemers en winkeleigenaren is volgens Kloos essentieel. “De gemeente faciliteert, maar het zijn de ondernemers die het uiteindelijk moeten doen.”

Half juni gaat het Stadslab Alkmaar van start tijdens een bring-your-own-idea-party met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Alkmaar, Ondernemersvereniging Centrum Alkmaar, Koninklijke Horeca Nederland afd. Alkmaar, Eigenarenvereniging Vastgoed Alkmaar, Winkeliersvereniging Overstad, Stichting Uit in Alkmaar, Ondernemend Alkmaar en Alkmaar Marketing.

De Provincie Noord-Holland stelt een subsidie beschikbaar voor het Stadslab. Hiermee ondersteunt de provincie deze nieuwe vorm van samenwerking.

Citaten
"We zien de functie van de binnenstad veranderen. Samen met ondernemers en winkeleigenaren werken we toe naar een positieve invulling van die verandering" Wethouder economie Victor Kloos (OPA)
"De gemeente faciliteert, maar het zijn de ondernemers die het uiteindelijk moeten doen." Wethouder economie Victor Kloos (OPA)
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten