Bodycams voor stadstoezicht en politie

28 SEPTEMBER 2016, ALKMAAR
Samenvatting
Aan het begin van deze raadsperiode heeft het college van B&W afgesproken het veiligheidsbeleid te intensiveren. Als uitvoering van deze intensivering hebben met ingang van oktober 8 stadstoezichthouders én 6 politiemedewerkers de beschikking over een bodycam (toezichtcamera’s op het uniform) voor evenementen, horecatoezicht of gezamenlijke acties.

De bodycams worden bekostigd en beheerd door de gemeente Alkmaar en zijn een extra middel om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Ze worden ingezet ter aanvulling op de vaste openbare orde camera’s van de gemeente. Wethouder Veiligheid Victor Kloos (OPA): “Doordat er met bodycams opnamen worden gemaakt zal de informatiepositie ten aanzien van bewijslast sterk toenemen. Daarnaast kan de inzet van bodycams de-escalerend werken bij conflicten en daarmee een bijdrage leveren aan de veiligheid van de toezichthouders.”

In het najaar van 2016 zal een aantal medewerkers van stadstoezicht worden uitgerust met de bodycams. De inzet van stadstoezichthouders levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Alkmaar. Ook een aantal politiemedewerkers zal in het geval van bijvoorbeeld evenementen met bodycams worden uitgerust. Politie en Stadstoezicht zullen daarbij gezamenlijk optrekken en hiermee hun samenwerking nog verder verbeteren.

De samenwerking tussen de gemeente Alkmaar en de politie bij het gebruik van bodycams is uniek en nieuw. Om die reden wordt de inzet geëvalueerd zodat eventuele bijstelling van gemaakte afspraken kan plaatsvinden. Eerste evaluatie wordt voorgesteld na een half jaar en daarna in ieder geval jaarlijks. Over de wijze van evalueren worden nadere afspraken gemaakt.

Citaten
"Doordat er met bodycams opnamen worden gemaakt zal de informatiepositie ten aanzien van bewijslast sterk toenemen. Daarnaast kan de inzet van bodycams de-escalerend werken bij conflicten en daarmee een bijdrage leveren aan de veiligheid van de toezichthouders." Wethouder Veiligheid Victor Kloos (OPA)
Contactpersonen
  • Default avatar2

    Perstelefoon:

    (072) 548 95 55
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten