Regionale Detailhandelsvisie 2025 voorgelegd aan gemeenteraden regio Alkmaar

19 OKTOBER 2017, ALKMAAR
Samenvatting
De zeven colleges van de Regio Alkmaar leggen het concept van de nieuwe Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025 aan hun gemeenteraden voor. Als de gemeenteraden de detailhandelsvisie vaststellen, worden daarmee keuzes gemaakt voor de gewenste versterking van de detailhandel en de structuur in de regio in de komende jaren.

Nieuwe ontwikkelingen en voorstellen moeten de detailhandelsstructuur versterken en zullen regionaal worden afgestemd. De Regio houdt bij nieuwe voorstellen rekening met de leefbaarheid in de kleine kernen. Zo kan een nieuwe detailhandelslocatie een belangrijke rol spelen in het behoud van de leefbaarheid en maakt de Regio toch een keuze die afwijkt van de visie.

Input van ondernemers en adviesbureau
Bureau RMC analyseerde voor de Regionale Detailhandelsvisie de marktruimte en bracht een advies hierover uit. Verder zijn de ondernemers uit de Regio Alkmaar betrokken bij de opstelling van de visie met een tweetal werkateliers en informatiebijeenkomsten. Op basis hiervan hebben de gemeenten van de Regio Alkmaar deze visie gezamenlijk opgesteld. Eind dit jaar zullen de gemeenteraden zich buigen over het concept.

Afbeeldingen
Documenten
Contactpersonen
  • Default avatar2

    Perstelefoon:

    (072) 548 95 55
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten