271673 rood%20potlood%20keuze a1538d large 1517933073

14 Partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

Maandag 5 februari was de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Partijen hadden tot 17:00 uur de tijd om hun kandidatenlijst en bijbehorende stukken in te leveren. Er zijn 14 lijsten ingeleverd.

Vandaag heeft het Centraal Stembureau in een besloten zitting onderzocht of alle ingeleverde kandidatenlijsten en bijbehorende stukken zoals instemmingsverklaringen en ondersteuningsverklaringen voldoen aan de eisen die de Kieswet er aan stelt.

Het Centraal Stembureau heeft geen verzuimen geconstateerd. In de vergadering van vrijdag 9 februari komt het Centraal Stembureau bijeen om de lijsten en de daarop voorkomende kandidaten definitief vast te stellen. Ook vindt dan de nummering van de lijsten plaats.

De partijen die een lijst hebben ingeleverd zijn:

-              OPA

-              PvdA

-              VVD

-              CDA

-              GROENLINKS

-              D66

-              Leefbaar Alkmaar

-              SPA

-              Partij voor de Dieren

-              DENK

-              B.A.S.

-              ChristenUnie

-              Democratische Partij Alkmaar

-              Partij voor Iedereen

Er zijn geen lijstverbindingen.

Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten