272384 20180213%20ondertekening%20cultuuronderwijs 5e67ab large 1518604607

Afspraken over Cultuur en Onderwijs Alkmaar breed gedragen

De wethouders van Cultuur en Onderwijs, Anjo van de Ven (OPA) en Elly Konijn-Vermaas (D66) ondertekenden op 13 februari 2018 het ‘Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Alkmaar’. Zij deden dit samen met schoolbesturen uit het basisonderwijs en culturele instellingen tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stedelijk Museum Alkmaar.

De twee wethouders trekken al langer samen op om cultuureducatie in Alkmaar te versterken. Goed cultuuronderwijs draagt bij aan de individuele en creatieve ontwikkeling van kinderen en aan de samenleving als geheel.

“Cultuureducatie maakt onderwijs levendig, concreet en prikkelt de zintuigen. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Op een speelse manier kennis maken met cultuur bijvoorbeeld door aan een mooi en spannend project over de geschiedenis van Alkmaar of gewoon lekker zelf aan de slag met je talent.”

Anjo van de Ven (OPA)

Doordat scholen nog meer samenwerken met culturele instellingen krijgt cultuureducatie een belangrijke plek in de school. In het convenant staat onder meer beschreven hoe de doelen die de scholen met cultuureducatie willen bereiken, gezamenlijk met het culturele veld worden uitgewerkt. De afspraken die nu zijn gemaakt met de basisscholen en culturele instellingen, waaronder Artiance,  Stedelijk Museum en Bibliotheek Kennemerwaard lopen tot 2023.

“Onderwijs en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leerlingen leren bijvoorbeeld door het werken met cultuur beter kijken en beter vragen stellen. Daarom investeren we in cultuureducatie. Dat past bij onze ambitie om kunst en cultuur nog beter toegankelijk te maken voor ieder kind in Alkmaar.”

Elly Konijn-Vermaas (D66)

Foto: Jan Jong

Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.