273128 20180222%20verbeelding%20vanaf%20centrumzijde%20(collage%20ringersfabriek) 8b4057 large 1519320450

Herbestemming Ringersfabriek in combinatie met omgeving

De Ringersfabriek in Alkmaar gaat een nieuw leven tegemoet. Het gebouw wordt omgevormd tot een plek met meer publiek toegankelijke functies zoals een foodhal en foodgerelateerde horeca op de begane grond. Op de verdiepingen komen appartementen, kantoren en mogelijk hotelfaciliteiten. De Ringersfabriek gaat samen met de nieuw gebouwde omgeving in het Ringerskwartier een verbinding met het centrum aan. Wethouder Victor Kloos (OPA): ‘Een belangrijke (economische) impuls voor Alkmaar en een spannende nieuwe ontwikkeling voor Overstad’.

Ringersfabriek

De grote ruimte op de begane grond van de Ringersfabriek krijgt een food gerelateerde invulling. Daarnaast leent de ruimte zich bij uitstek voor het organiseren van diverse evenementen. Bijna een kwart van de oppervlakte wordt waarschijnlijk ingevuld door het Culinair Centrum Beverwijk, een culinair opleidingscentrum die onder andere wijn- en kaascursussen aanbiedt. Voor de invulling van de overige ruimten voert BPD gesprekken met diverse serieus geïnteresseerde partijen. In het ontwerp van de begane grond van de Ringersfabriek is een passage voorzien; een vrije doorgang die het plein aan de kanaalzijde van Ringers verbindt met het achterliggende gebied. Op het Ringersplein is ruimte voor evenementen en terrassen behorende bij de geplande horeca. De Ringersfabriek is ook een unieke woonlocatie. In het plan zijn op dit moment op de bovenverdiepingen 54 appartementen voorzien, waarvan een deel nog ingeruild kan worden voor een hotelfunctie. Daarnaast is er op de verdiepingen in de middelste beuk ruimte voor commerciële functies zoals kantoorruimte.

Ontwikkeling Ringerskwartier

Naast de herontwikkeling van de Ringersfabriek is BPD gestart met het ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan voor het omliggende gebied met ongeveer 250 appartementen waarbij op de begane grond commerciële functies mogelijk zijn en het bewonersparkeren verdiept of half verdiept wordt opgelost. De gebiedsontwikkelaar zoekt naar een ruimtelijke invulling van het gebied die recht doet aan de ambitie die de gemeente heeft omschreven in de Omgevingsvisie voor de kanaalzone. Hiervoor is een ambitiebeeld geschetst (zie bijlage).  De  vrijstaande gebouwen geven vorm aan de gewenste stedelijke dichtheid.  De bouwmassa’s zijn zo gesitueerd dat de oriëntatie (en het zicht) van de woningen gericht is op het historische centrum van Alkmaar en het kanaal. Tussen de gebouwen is (groene) ruimte gemaakt om te verblijven, wandelen  en contact te hebben met de directe omgeving. Het plan heeft een hoogteaccent van maximaal 14 bouwlagen aan de kanaalzijde bij het oversteekpunt van het kanaal, de Tesselsebrug.

Planning

De komende twee maanden wordt door BPD gewerkt aan de verdere invulling van de  Ringersfabriek. Het doel is in mei 2018 een definitief plan te presenteren van de herbestemming inclusief een concrete uitvoeringsplanning. Voor de ontwikkeling van de nieuwbouw start BPD een buurt participatietraject, waarna een concreet stedenbouwkundig plan wordt opgesteld dat vervolgens door de gemeente zal moeten worden vastgesteld.

Foto's: Rob Verhagen

Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten