156368 toezichthouder%20met%20handboeien d08293 large 1423743055

Proef bereikbaarheid Stadstoezicht buiten kantoortijden

Op verzoek van bewoners start de gemeente Alkmaar met een proef waarbij buiten kantoortijden melding gedaan kan worden van overlast. Voor een periode van een jaar is Stadstoezicht buiten kantoortijden via WhatsApp bereikbaar op nummer 06-52493212. Wethouder veiligheid Victor Kloos (OPA): “We willen graag een bruisende stad. Daar staat tegenover dat je overlast voor bewoners moet beperken!”

Bewoners van met name het centrum van Alkmaar hebben aangegeven dat zij bij urgente gevallen van overlast ’s avonds en ’s nachts in het weekend de medewerkers van Stadstoezicht niet kunnen bereiken. Daarom start de gemeente een proef waarbij urgente meldingen via WhatsApp meldingen kunnen op nummer 06-52493212.  Meldingen worden gelezen op de volgende tijden:

·         Maandag t/m donderdag van 17.00 tot 22.00 uur.

·         Vrijdag en zaterdag van 17.00 tot 5.30 uur.

·         Zondag van 9.00 tot 17.00 uur.

De handhavers van Stadstoezicht zijn aanwezig op straat en houden toezicht door het voorkomen of signaleren van overtredingen. Zij vervullen een corrigerende rol door mensen met hinderlijk gedrag daarop aan te spreken en in sommige vallen te bekeuren. Tijdens kantoortijden is Stadstoezicht bereikbaar via telefoonnummer 14072.

In geval van ongelukken, bedreiging, vernieling, openlijke (buren)ruzie en geweld kunt u daarvan melding maken bij de politie. In noodgevallen belt u met 112. Als het zonder sirene kan, belt u met 0900-8844.

Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.