274809 rverhage%20opening%20uitkijkpost 0f9ab3 large 1521016884

Nieuwe uitkijkpost voor toezichthouders op De Dijk

Wethouder veiligheid Victor Kloos (OPA) opende op 13 maart een uitkijkpost voor toezichthouders op de Dijk, naast de voorzijde van de Karperton. De uitkijkpost is een uitvalsbasis voor de surveillanten van de politie, stadstoezicht en de  gebiedsconsulent centrum. De locatie aan de Dijk 20 is centraal gelegen en heeft een breed zicht op het publiek dat de parkeergarage in- en uitgaat, het uitgaanspubliek en bezoekers van de Achterdam.

Veiligheid

De gebieden in de nabijheid van de Karperton, de Dijk en de Achterdam worden niet als veilig ervaren bij bezoekers en bewoners. Politie, Stadstoezicht en Parkeerservice worden vaak in het gebied ingezet. Het college heeft daarom besloten om een uitkijkpost te faciliteren in het gebied. Op die manier wordt het veiligheidsgevoel vergroot en weten de overlastplegers dat zij in de gaten gehouden worden.

 

Surveillanten

Partijen die surveilleren vanuit de uitkijkpost zijn de politie en stadstoezicht. Ook de gebiedsconsulent is regelmatig in de uitkijkpost aanwezig. Voor hen dient de uitkijkpost als uitvalsbasis. Dit betekent dat zij zelf onderling bepalen en afstemmen wanneer zij aanwezig zijn in de uitkijkpost en dat er dus geen vaste of continue bezetting is. Maar zij zijn altijd in de buurt en centraal oproepbaar via de reguliere nummers.

“Door de uitkijkpost op de Dijk te faciliteren wordt tegemoet gekomen aan het doel uit het coalitieakkoord, de wens van de wijkbewoners en het college. Door de opening van deze uitkijkpost zijn we als college weer een stap dichterbij ons doel om Alkmaar nog veiliger te maken.”

Victor Kloos (OPA)

Foto': Rob Verhagen

274810 rverhage%20in%20de%20uitkijkpost 6a77c0 large 1521016896
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.