Werkbezoek Denen in Alkmaar

Op maandag 19 maart ontving wethouder Elly Konijn-Vermaas (D66) een Deense delegatie in de Prinsenzaal van het stadhuis. De keuze om naar de gemeente Alkmaar te komen was om te leren van de innovatieve ideeën en oplossingen die er in Alkmaar zijn in het onderwijs en bij de jeugdhulp. De groep werd begeleid door het Nederlands Jeugdinstituut.

Wethouder Elly Konijn-Vermaas vertelde het gezelschap over de Alkmaarse ambities, de samenwerkingen en de verantwoordelijkheden in het onderwijs en de jeugdhulp. En dat iedere partner, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid samenwerkt in het belang van het kind en de ouders. Aansluitend werd door Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut een toelichting gegeven op het systeem in Nederland. Daarna vertrok het gezelschap naar diverse locaties waar zij meer toelichting kregen en vragen konden stellen.

 

Straatgeluid Aansluitend reisde de groep naar Straatgeluid in de Rekere. Daar werd het gezelschap door de jongeren zelf geïnformeerd over coaching, workshops, groepsbegeleiding en dagbesteding waarbij jongeren werken aan maatschappelijke doelen. Maar ook over het re-integratie traject om jongeren naar school of naar werk te begeleiden.

 

De Optimist en de Wegwijzer Een deel van de groep bezocht ook de tijdelijke opvang voor asielzoekers.

Alle kinderen hebben recht op onderwijs, zeker ook deze kinderen die zoveel hebben meegemaakt. De Deense delegatie was in het bijzonder benieuwd hoe Alkmaar onderwijs en opvang voor kinderen van asielzoekers heeft vormgegeven. De groep bezocht ook de Wegwijzer vanwege ruime ervaring in omgaan met anderstalige kinderen, intensieve samenwerking peuteropvang en basisschool, visie en praktische aanpak in de samenwerking met ouders en de methodiek Vreedzame school.

 

Stedelijk Museum Een toepasselijke afsluiting voor het werkbezoek was het Stedelijk Museum Alkmaar. Er wordt door het museum samen met scholen hard gewerkt om cultuureducatie te versterken en kunst en cultuur toegankelijk te maken voor ieder kind in Alkmaar. De Denen hebben tijdens een interactieve rondleiding ontdekt hoe inspirerend en leerzaam dit is.  

 

Midtjylland

De groep van circa 30 tot 35 bestuurders was afkomstig uit diverse streken in Midtjylland in Denemarken waar zij bestuurder zijn van zogenaamde domeinen (kinderopvang, zorg etc). Deze domeinen werken met kwetsbare kinderen en hun families, onderwijs, jeugdzorg en/of kinderopvang. En in Denemarken vallen deze domeinen allemaal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De gasten vertrokken aan het eind van de middag weer naar Amsterdam. Ze waren onder de indruk van de betrokkenheid van de mensen die ze tijdens de werkbezoeken hadden ontmoet.

Wij registreerden het bezoek van de Deense delegatie:

Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten