Asielzoekerscentrum aan de Robonsbosweg gaat 1 oktober sluiten

Vanmiddag heeft COA bekend gemaakt de totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers dit jaar terug te brengen naar 27.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2018). Dit is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland is afgenomen. Dit heeft consequenties voor elf opvangslocaties, waaronder die in Alkmaar. COA heeft besloten de locatie aan de Robonsbosweg in Alkmaar per 1 oktober van dit jaar te sluiten. 

 

Tussen de gemeente Alkmaar en COA was eerder al afgesproken dat het tijdelijk asielzoekerscentrum aan de Robonsbosweg mei 2019 zou sluiten. Het college van burgemeester en wethouders constateert dat met de thans voorgenomen sluiting dit dus met een ruim een half jaar is vervroegd.

 

Met de sluiting van locatie Robonsbosweg en de eerdere sluiting van die aan de Picassolaan (oktober 2017) komt er een einde aan een periode van 30 jaar, waarin in Alkmaar asielzoekers zijn opgevangen. 

Gedurende die lange periode is er steeds sprake geweest van goede samenwerking en overleg tussen COA en de gemeente over de opvang. Bij dit overleg zijn omwonenden, vrijwilligersorganisaties, ondernemers, politie e.a. altijd nauw betrokken geweest. De afstemming met de omliggende buurten, zoals die in het vaste omwonendenoverleg voor beide opvangcentra, is steeds in goede harmonie verlopen. COA en de gemeente blijven ook na de sluiting samenwerken op het thema van de integratie- en participatie van asielzoekers met een verblijfsvergunning elders uit het land, die in Alkmaar gaan wonen.

276630 p1280118 ccfbbe large 1522330645
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.