Opening tentoonstelling ‘Open Je Ogen’ voor mensenhandel

Op 15 mei om 17.00 uur staat de tentoonstelling ‘Open Je Ogen’ voor mensenhandel op de Paardenmarkt in Alkmaar. Burgemeester Bruinooge opent deze samen met Ina Hut directeur-bestuurder van CoMensha, het landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel in Nederland. Dertig indrukwekkende portretten van slachtoffers van mensenhandel worden groots geëxposeerd. Vanaf 1 juni sluit de Karavaan op het nabijgelegen Doelenveld aan met het passende thema #Openmind, over blikvernauwing en blikverruiming. Beide zijn tot en met 10 juni te bekijken.

Wat is mensenhandel

Nederland verstaat onder mensenhandel ‘het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten’. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan in de onvrijwillige seksindustrie voorkomen, maar ook in andere economische sectoren, zoals de land- en tuinbouw. Het gaat dan om arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die zo slecht zijn dat hierdoor mensenrechten in het geding zijn. Ook het met dwang werven en vervoeren van een ander met als doel om organen uit het lichaam van die ander te verwijderen wordt gezien als mensenhandel.

 

30 portretten van slachtoffers in Nederland

De tentoonstelling bestaat uit 30 portretten en verhalen van slachtoffers, 30 indringende portretten, die symbool staan voor het feit dat mensenhandel onder onze ogen plaatsvindt. De portretten zijn in opdracht van CoMensha en in samenwerking met stichting Open Mind tot stand gekomen en krachtig vastgelegd door fotograaf Ernst Coppejans. De foto’s brengen de ernst en de diversiteit van mensenhandel in Nederland in beeld. Want mensenhandel vindt pal onder onze ogen plaats. Open je ogen!

Regionale aanpak

De fototentoonstelling Open Je Ogen start om twee redenen in Alkmaar. Burgemeester Bruinooge is lid van het Landelijke Taskforce Mensenhandel en voorzitter van de Regionale tafel Mensenhandel om de samenwerking tussen gemeente, politie en alle betrokken partijen te stimuleren en de mensenhandel in de politieregio Noord-Holland effectief te bestrijden. Na Alkmaar gaat ‘Open Je Ogen’ naar omliggende gemeenten en wordt een symposium georganiseerd.

 

#openmind van de Karavaan

Van 1 tot en met 10 juni aanstaande strijkt op het Doelenveld het festivalhart van Karavaan neer. Het jaarlijkse theaterfestival brengt buitengewoon locatietheater in regio Alkmaar, waarin ook actuele, maatschappelijke onderwerpen worden behandeld. Deze editie is het thema #OpenMind. Een programma rondom blikvernauwing en blikverruiming. Het thema dat de Karavaan kiest voor het theaterfestival sluit goed aan op de tentoonstelling ‘Open je Ogen’.

“Alleen al in 2016 zijn er 1.049 mogelijke slachtoffers van mensenhandel in Nederland geregistreerd. Wij moeten niet wegkijken van wat onder onze ogen plaatsvindt. Mensenhandel is niet altijd direct herkenbaar. Deze tentoonstelling helpt bij de bewustwording omdat de verhalen schrijnend echt zijn, van slachtoffers van mensenhandel in ons Nederland. Ik zet me met hart en ziel in voor de bestrijding voor mensenhandel en vraag u: Kijk niet weg en Open je ogen!”

Piet Bruinooge, burgemeester

Foto: Ernst Coppejans

278978 foto%20van%20ernst%20coppejans%20comensha 5e6c1b original 1525080455
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.