Nieuwe toekomst voor station Alkmaar Noord

De gemeente Alkmaar werkt graag mee aan de vernieuwing van het station Alkmaar Noord door ProRail. Het huidige stationsgebouw en de tunnel onder het spoor zijn verouderd en voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen voor mindervalide reizigers. Een vernieuwd station biedt kansen om de aantrekkelijkheid van het gebied als openbaar vervoersknooppunt te vergroten.

 

Station Alkmaar Noord is één van de dertien openbaar vervoerknooppunten aan de Zaancorridor, de hoogwaardige vervoersverbinding tussen Amsterdam en Heerhugowaard. De Zaancorridor geldt als een kansrijke corridor, waarin ruimte en mobiliteit elkaar kunnen versterken. De gemeente ziet daarom de vernieuwing van het station als een kans om het stationsgebied aantrekkelijker en dynamischer maken. Naast de verbetering van het stationsgebouw zelf, kijkt de gemeente of de omgeving van het station als verblijfsgebied en entreepunt van de wijk aantrekkelijker kan worden gemaakt. Ook wordt onderzocht hoe de P+R-functie kan

Alkmaar maakt zich sterk om de beide stationsgebieden (Alkmaar en Alkmaar Noord) te ontwikkelen tot aantrekkelijke OV-knooppunten. De vernieuwing van het stationsgebouw bij Alkmaar Noord is een kans om niet alleen het gebouw zelf, maar ook de kwaliteit van de omgeving te verbeteren. Dat is belangrijk, omdat ook de route van en naar het station deel uitmaakt van het reizen met de trein. Daarnaast beschouwen we de stationsomgeving van Alkmaar Noord als één van de entreepunten van de stad en daarmee als visitekaartje van Alkmaar. Daar hoort een inspirerende omgeving bij die de frisheid en dynamiek van Alkmaar uitstraalt. 

 Verkeerswethouder Jan Nagengast (CDA) is enthousiast over de plannen: 
279901 vernieuwde%20station%20alkmaar%20noord dc3c2b original 1526025568

Artist impression van het vernieuwde station (architect: VenhoevenCS). Een definitief ontwerp volgt nog

Het plan voorziet in een station met royale perronoverkappingen met dezelfde uitstraling als de traverse van het hoofdstation van Alkmaar. De nieuwe glazen liften komen straks uit in de vernieuwde tunnel. Zij bieden toegang tot de perrons voor mindervalide reizigers.

De toegankelijkheid voor deze groep wordt met de liften in het vernieuwde station sterk verbeterd en dat was hoognodig. Juist daarom ben ik blij dat we er in geslaagd zijn de vernieuwbouw in de planning naar voren te halen

wethouder Jan Nagengast

NS en ProRail zijn nog in overleg over het definitieve ontwerp. De gemeente draagt 500.000 euro bij, waarvan 200.000 euro subsidie zal worden aangevraagd bij de provincie. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college wordt er een projectovereenkomst opgesteld tussen de gemeente, ProRail en NS. De planning is dat het vernieuwde station in 2021 wordt opgeleverd.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten