280258 20180516%20web%20ondertekening%20eerste%20vrije%20statenvergadering%20notulen c8cdfa large 1526481946

Burgemeesters Dordrecht en Oudewater op bezoek in Alkmaar

Vandaag brachten burgemeester Kolff van Dordrecht en burgemeester Verhoeve van Oudewater een bezoek aan burgemeester Piet Bruinooge. Het bezoek stond in het teken van de historische Eerste Vrije Statenvergadering op 19 juli 1572 in Dordrecht.

 

Alkmaar was samen met nog 11 steden door Willem van Oranje uitgenodigd om deze  vergadering bij te wonen. Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland en er werden afspraken gemaakt over de financiering van de opstand tegen de Spaanse onderdrukking. Tegelijkertijd werd tijdens de vergadering de vrijheid van godsdienst vastgelegd.

 

Bezoek aan 12 steden

Deze vergadering was een eerste stap op weg naar een onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een vroege voorloper van het huidige vrije Nederland. Bovendien legde de tolerantere houding ten opzichte van andere geloven de basis voor onze huidige vrijheden van geloof en geweten. Vandaag bezochten beide burgemeesters alle 12 steden die destijds deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering. “Wij vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor tolerantie en verdraagzaamheid. Samen met de andere 11 steden, willen we hierover met elkaar in gesprek en van elkaar leren. Deze bliksembezoekjes zie ik als een start naar hopelijk een mooi vervolg met meer samenwerking,” aldus Burgemeester Kolff.

 

Ondertekening moderne vertaling

Burgemeester Bruinooge ondertekende een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572. Dit om het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering kracht bij te zetten en aandacht te vragen voor vrijheid en tolerantie anno nu. Bruinooge: “Vrijheid en verdraagzaamheid vinden we in ons land heel gewoon. Maar als je om je heen kijkt, blijft ook in onze tijd de aandacht voor deze onderwerpen hard nodig. Daarom heb ik vandaag de notulen ondertekend. Ik maak me hard voor vrijheid en verdraagzaamheid in mijn stad en in mijn land. Daar draag ik als burgemeester graag mijn steentje aan bij!”

 

Viering en herdenking op 19 juli

Burgemeester Piet Bruinooge en de inwoners van Alkmaar zijn door burgemeester Kolff uitgenodigd om op 19 juli 2018 bij de viering en herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht aanwezig te zijn. De festiviteiten vinden plaats bij museum Het Hof van Nederland en de aangrenzende Kloostertuin. Dit museum is gevestigd in het Augustijnenklooster, de plek waar de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572 werd gehouden. Dit evenement zal jaarlijks in Dordrecht gehouden worden, met als vooruitzicht dat het in 2020 450 jaar geleden is dat de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond.

Foto: Rob Verhagen

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten