Jaarrekening 2017; Alkmaar financieel op koers

De gemeente Alkmaar heeft het jaar 2017 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 9,2 miljoen op een totale begroting van € 375 miljoen. Dit positief saldo vloeit o.a. voort uit positieve resultaten op grondexploitaties, gestegen parkeeropbrengsten, verkoop panden, lagere overhead en hogere bouwleges. Met de jaarrekening 2017 wordt het laatste volledige jaar van de raadsperiode 2015-2018 afgesloten.

 

Centraal in beleid van de coalitie, van OPA, VVD, CDA en D66,verwoord in het coalitieakkoord 2015‐2018 ‘Het wordt zomer.’, stonden thema’s als veiligheid, bereikbaarheid, Alkmaar Sportstad, de zorg, duurzaamheid en de financiën. Op deze terreinen zijn goede resultaten behaald.

Een korte greep hieruit; het instellen van het Team Complexe casussen, de ontwikkeling van Energy innovation Park, de verdere ontwikkeling van Vroonermeer Noord, het verder uitbreiden van het warmtenet, het vaststellen van de Omgevingsvisie en het bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het NoordWest ziekenhuis, de komst van een nieuw groot sportevenement Wieler3daagse en de opening van het nieuwe poppodium Victorie.

De Jaarrekening 2017 sluit met een mooie plus. Dat komt door een gedegen financieel beleid. De vooruitzichten zijn goed. Alkmaar heeft een royale weerstandspositie, hoewel de schuldpositie nog wel mag verbeteren. De lokale lasten voor de inwoners zijn in de voorbije periode laag gebleven en tegelijkertijd heeft dit college een ambitieus investeringsprogramma uitgevoerd. Om in financiële termen te blijven een evenwichtige balans dus

wethouder Financiën, Pieter Dijkman (VVD)
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.