284372 jj130315 01 058%28rgb%29 4f30fd large 1530718973

Victoriebrug afgesloten voor fietsers en voetgangers

Uit voorzorg wordt de Victoriebrug, die bedoeld is voor fietsers en voetgangers, afgesloten. Deze maatregel wordt genomen naar aanleiding van de uitkomsten van een recent onderzoek. Daaruit is gebleken dat de oevers onvoldoende stabiel zijn. De verwachting is dat de Victoriebrug tussen de 6 maanden en een jaar afgesloten zal zijn. Fietsers en voetgangers worden voorlopig omgeleid.

Aanleiding voor het onderzoek waren de eerdere problemen waarbij de Victoriebrug bij warm weer klem kwam te zitten. De aflopen jaren is vaker gezocht naar de oorzaak hiervan. Onder meer door met regelmaat te meten of de landhoofden zich verplaatsten. De bevindingen van deze metingen waren aanleiding om verder onderzoek te doen naar de stabiliteit. Het meest recente onderzoek toont aan dat de oevers instabiel zijn. De veiligheid van de gebruikers wordt vooropgesteld en daarom is nu besloten om de brug preventief te sluiten. Zij kunnen gebruikmaken van de Tesselsebrug en voetgangers kunnen ook nog via de Spoorbrug het kanaal oversteken.

vervolgstappen

De oplossing voor dit probleem is het plaatsen van stalen damwanden die voorkomen dat de oevers verschuiven. Zo snel als mogelijk zullen de voorbereidende werkzaamheden hiervoor in gang worden gezet. Als tijdelijke noodmaatregel zullen de bestrating van het fiets- en voetpad verwijderd worden. Daarnaast worden er big-bags gevuld met zand in het Noord-Hollands kanaal geplaatst om te voorkomen dat de houten damwanden bezwijken.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten