137214 nat extstadhuis b67949 large 1407314074

Nieuw: vroegsamenwerken.nl voor de jeugd

Op 6 augustus is www.vroegsamenwerken.nl gelanceerd. De website geeft informatie over de regionale Verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord). De website is een initiatief van de 18 gemeenten in de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

Op www.vroegsamenwerken.nl kunnen ouders en professionals de nieuwsbrieven en folder vinden over de Verwijsindex. Ook kunnen organisaties zich aanmelden om zich aan te sluiten op de Verwijsindex of zich opgeven voor een training over het gebruik van de Verwijsindex. Gemeenten zijn, volgens de Jeugdwet, verplicht de Verwijsindex te faciliteren en het gebruik te bevorderen.

VIN

Vroegsamenwerken.nl informeert over de regionale Verwijsindex VIN. Dit is een laagdrempelig instrument voor professionals om elkaar zo snel als mogelijk in beeld te hebben als er sprake is van ‘risicosignalen’ bij een jongere/jongvolwassenen. Vroegsignalering staat daarbij voorop. Het geeft professionals binnen verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere. De privacy van de jeugdige is daarbij belangrijk. VIN voldoet aan de wettelijke regels die de privacy van de jeugdige beschermen. Op www.vroegsamenwerken.nl staat hierover meer informatie.

“Met de meeste kinderen en jongeren in de regio Alkmaar gaat het gelukkig goed. Toch zijn er kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar die risico’s lopen of problemen hebben. Zij mogen niet tussen wal en schip raken omdat professionals niet van elkaar af weten. Daarom is het belangrijk dat we ze in beeld krijgen en houden. Zij hebben recht op een veilige omgeving, goede opvoeding en een opleiding. Maar als dat in gevaar komt, vraagt dat om een gezamenlijke aanpak van de organisaties die met dit kind/jongere te maken hebben.

wethouder Konijn-Vermaas

Voor wie?

VIN is alleen toegankelijk voor professionals van organisaties die daarvoor bevoegd zijn. Aangesloten organisaties zijn o.a. de gemeentelijke (jeugd)teams, scholen en kinderopvangorganisaties, de GGD, jeugdhulp- en jeugdzorg aanbieders, jeugdbeschermers, GGZ, verloskundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, psychologenpraktijken en Veilig Thuis.

18 gemeenten

In 2017 hebben de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland met hun 18 gemeenten, de krachten gebundeld om een team van relatiemanagers voor de verwijsindex te formeren. De relatiemanagers hebben de taak om ervoor te zorgen dat het gebruik van de verwijsindex toeneemt. Om de bekendheid over de verwijsindex te vergroten is deze week is de website www.vroegsamenwerken.nl gelanceerd. Op deze website is alles terugvinden over Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord, de verwijsindex van de drie regio’s.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten