137214 nat extstadhuis b67949 large 1407314074

College stemt in met tijdelijke triagelocatie aan de Helderseweg

Personen met verward gedrag is van alle tijden. De laatste tijd neemt de aandacht voor deze groep toe omdat een aantal personen met verward gedrag overlast veroorzaakt. Er zijn al maatregelen voor deze groep. Echter is het zo dat in sommige gevallen,  aanvullend onderzoek nodig is om passende hulp te bieden of is de benodigde hulp niet direct beschikbaar. Voor dit onderzoek en om de wachttijd te overbruggen opent de gemeente een tijdelijke triagelocatie op de eerste verdieping aan de Helderseweg 8a/b. We hebben meerdere locaties verkend en de Helderseweg is als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Het uitgangspunt is om 1 oktober deze locatie gereed te hebben.

Triagelocatie

Op deze zogenaamde triagelocatie wordt onderzocht welke hulpverlening iemand nodig heeft. Daarnaast hebben de mensen met verward gedrag een veilige plek om even tot rust kunnen komen.

Randvoorwaarden

Het college heeft een aantal randvoorwaarden gesteld aan de locatie, zoals:

·       Overlast voor omwonende dient zoveel mogelijk beperkt te worden

·       Het verblijf is voor maximaal 24 uur

·       Hulpverleners zijn aanwezig

·       De locatie krijgt een huiselijk karakter met 3 ontspanningsruimten

·       Het verblijf is op vrijwillige basis

Plan aanpak verwarde personen

Het openen van deze locatie is onderdeel van het bredere plan ‘Aanpak verwarde personen’ dat is vastgesteld door het college van B&W in 2016. Daarin is opgenomen dat personen met verward gedrag zo snel mogelijk, zeker binnen 24 uur, toegeleid worden naar de juiste opvang, zorg en ondersteuning.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten