Peilbuizen rond nieuwbouwlocatie ziekenhuis

Deze week worden peilbuizen geplaatst in de Alkmaarderhout rond de voorgenomen nieuwbouwlocatie van Noordwest Ziekenhuisgroep. Met de peilbuizen wordt de waterstand gemeten.

Vooruitlopend op de vernieuwbouw van Noordwest Ziekenhuisgroep worden deze week door Terra Nostra (Kennisatelier voor boom en bodem) peilbuizen geplaatst op de hieronder aangegeven locaties in de Alkmaarderhout. Met behulp van de peilbuizen wordt de waterstand in De Hout over een langere periode zorgvuldig geanalyseerd en gemonitord. Op grond van de gegevens kunnen gedurende de bouwperiode en de voorbereidingsfase zo nodig adequate beheersmaatregelen genomen worden. Noordwest Ziekenhuisgroep voert op het ziekenhuisterrein zelf ook watermonitoring uit.

Met de bouwactiviteiten van het ziekenhuis wordt gewacht tot de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar. De uitspraak wordt komende maanden verwacht.

291000 peilbuizen%20ziekenhuis 31838b large 1537798803
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten