Opvang asielzoekers Alkmaar bijna klaar voor heropening

De opvanglocatie aan de Robonsbosweg in Alkmaar is bijna gereed voor de hernieuwde  opvang van asielzoekers. Vanaf maandag 17 december zullen de eerste asielzoekers hun intrek gaan nemen in het voormalig belastingkantoor. Tot 1 oktober werden hier door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ook al asielzoekers opgevangen. De locatie is tot uiterlijk 9 mei 2019 in gebruik.

In het voorjaar van dit jaar besloot het COA de opvanglocatie te sluiten in verband met verminderde instroom van asielzoekers. De locatie kon hierdoor een half jaar eerder dicht dan was gepland.

In de afgelopen maanden werd duidelijk dat het COA tijdelijk extra opvangplekken nodig heeft. Ook is de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, waardoor mensen langer in de opvang moeten verblijven.

 

De asielzoekers die naar de Robonsbosweg komen, zijn mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn en in afwachting zijn van een mogelijke doorstroom naar een regulier asielzoekerscentrum. Een identificatie- en registratieprocedure heeft men al doorlopen. Het COA zal per dag maximaal 25 a 30 mensen op de opvanglocatie kunnen ontvangen.

 

De gemeente Alkmaar en het COA hebben drie jaar geleden afspraken gemaakt over het gebruik van de locatie Robonsbosweg. Dit betekent dat het gebruik overeenkomstig de afspraken uiterlijk 9 mei 2019 wordt beëindigd.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten