Iep Bolwerk wordt gekapt

Woensdag 16 januari wordt een grote boom gekapt op het Bolwerk. Het gaat om de iep die naast de historische ijskelder staat. De boom veroorzaakt schade aan het rijksmonument.

 

Door wortelvorming van de iep is de ijskelder in de verdrukking gekomen. Er zijn daardoor scheuren in de wanden en dak van de ijskelder ontstaan. De veiligheid en het voortbestaan van de ijskelder is hiermee in het geding. Helaas is kappen de enige manier om de ijskelder te redden. Daarnaast heeft de boom, een Hollandse iep, de iepziekte. Ondanks jaarlijks inentingen tegen de ziekte takelt de boom steeds verder af, met kans op afbrekende takken en het omwaaien van de boom.

 

Begin 2018 is het vergunningentraject voor het kappen van de boom opgestart. De verleende kapvergunning stelt als voorwaarde dat er nog een laatste controle plaatsvindt naar mogelijke nestplaatsen van vleermuizen en kauwtjes. Dit is deze week gebeurd, waarbij geen nestplaatsen zijn gevonden.

 

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.