Raad van State geeft groen licht voor vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar

De Raad van State laat het bestemmingsplan dat de vernieuwbouw van het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar mogelijk maakt in stand. Die uitspraak werd vandaag bekend gemaakt. Er waren drie bezwaren ingediend tegen het bestemmingsplan. De bezwaren van stichting Red de Hout en bewonersvereniging Metiusgracht verklaarde de Raad van State ongegrond. Het bezwaar van stichting Animo en stichting Milieubelang Alkmaar over het aantal parkeerplaatsen was volgens de raad in eerste instantie gegrond, maar haalde het uiteindelijk niet door een aanvullende berekening van het aantal parkeerplaatsen door het gemeentebestuur.

 

De uitspraak betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is en Noordwest Ziekenhuisgroep een omgevingsvergunning kan aanvragen voor de eerste fase van de vernieuwbouw.

Ik ben erg verheugd dat er nu groen licht is voor de vernieuwbouw en ook dat de procedure goed is uitgevoerd en de verschillende belangen zorgvuldig zijn gewogen. De vernieuwbouw van het ziekenhuis op de huidige locatie is van groot maatschappelijk belang voor Alkmaar en haar regio met 600.000 inwoners.

Projectwethouder Pieter Dijkman

 

Rol bestemmingsplan

Noordwest Ziekenhuisgroep staat voor de complexe opgave om het ziekenhuis op de huidige locatie in Alkmaar te vernieuwen om zo ook in de toekomst goede gezondheidszorg voor de inwoners van noordwest Nederland te garanderen. In het bestemmingsplan dat deze vernieuwbouw mogelijk maakt, geldt deze continue en hoogwaardige zorg als het belangrijkste uitgangspunt. Voor een toekomstbestendige zorg is een beperkte ingreep in de Westerhout noodzakelijk. Deze ingreep wordt volledig gecompenseerd op het ziekenhuisterrein. Op basis van het bestemmingsplan kunnen de concrete bouwplannen worden voorbereid met aandacht voor de groene omgeving van de Westerhout, verkeer en parkeren en de beperking van overlast tijdens de bouwwerkzaamheden.

 

305662 nwzhg schetsontwerp fase1alkmaar 3d deflogo 72a2a1 large 1551873934
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten