Gezellige Koningsdag zonder noemenswaardige incidenten in Alkmaar

Koningsdag is in Alkmaar gezellig verlopen. Er hebben zich enkele kleine incidenten voorgedaan, maar niet meer dan in een ‘gewoon’ weekend.

Vanwege onder meer risico’s voor de openbare orde en veiligheid gold in Alkmaar voor het eerst op Koningsdag een verkoopverbod voor lachgas op evenemententerreinen. Team Handhaving heeft drie meldingen ontvangen over eventuele verkoop van lachgas. Op één locatie werd niemand aangetroffen, bij de tweede locatie werden drie personen aangetroffen die in de openbare ruimte lachgas verkochten. Zij hebben een proces-verbaal ontvangen en een last onder dwangsom. Handhavers in burger zijn op de derde locatie zelf aangesproken door verkopers. Deze personen is duidelijk gemaakt dat verkoop van lachgas verboden is.

Voorafgaand aan Koningsdag heeft team Handhaving alle locaties waar eerder lachgas werd verkocht geïnformeerd over het verbod op verkoop van lachgas. Deze locaties zijn op Koningsdag extra gecontroleerd en er is geen verkoop van lachgas geconstateerd.

Tijdens actieve surveillance en het uitkijken van camerabeelden is in Alkmaar verder nergens verkoop van lachgas geconstateerd. Burgemeester Bruinooge: “Goede voorlichting, het gesprek met betrokkenen aangaan én de grote aandacht in de media heeft effect gehad.”

Eind vorig jaar nam Alkmaar in de ‘Uitvoeringsregels evenementen’ de mogelijkheid op om in de vergunningsvoorwaarden voor evenementen een verbod op te nemen voor de verkoop van lachgas. Ook in de Apv werden een aantal punten opgenomen. Daarmee is handhaven zowel op de evenemententerreinen als daarbuiten mogelijk als dat nodig blijkt.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten