313622 jaagpad f91e71 original 1558574634

Versnelling woningbouw: overeenstemming bouw 411 woningen Jaagpad Oost

Er is grote krapte op de woningmarkt. Mensen willen in Alkmaar leven, wonen, recreëren, verblijven en ondernemen. Voor de gemeente Alkmaar is de toekomstige stedelijke ontwikkeling daarmee de grootste prioriteit. Versnelling in de woningbouwproductie is van groot belang. Het college is verheugd dat zij voor het woningbouwproject Jaagpad Oost met ontwikkelaar Alkmaar Hoog op hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt over het bouwplan van 411 woningen.

Het woningbouwproject kent al een lange geschiedenis. Nieuwe inzichten hebben geleid tot een bouwplan dat op enkele punten afwijkt van het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan. De afwijkingen van het bestemmingsplan betreffen vooral de inrichting van de buitenruimte met groen in plaats van water en de verplaatsing van de monumentale schoorsteen.

Voor een voortvarende realisering van de woningbouw wordt daarom de procedure gesplitst. Het bouwplan voor de hoofdgebouwen past binnen het bestemmingsplan en kan naar verwachting op korte termijn door het college worden goedgekeurd. Voor de herinrichting van de buitenruimte en de verplaatsing van de schoorsteen wordt een wijziging van het bestemmingplan aan de gemeenteraad  voorgelegd.

Wethouder Paul Verbruggen: “Door het tekort aan woningen is het geven van ruimte aan woningbouw voor ons college een topprioriteit. Voor het versnellen van de woningbouw moeten we creatieve oplossingen bedenken en voortvarend aan de slag. Als we daarvoor procedures moeten splitsen dan kiezen we daar ook. Alkmaar Hoog heeft een goed plan met 411 woningen voorgelegd en we gaan die woningen realiseren!”

Ontwikkelaar Alkmaar Hoog organiseert over het woningbouwproject binnenkort een informatie- en participatiebijeenkomst voor omwonenden en ondernemers.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de vijfde stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten