301837 regio%20alkmaar 6487dd original 1548410755

Nieuwe afspraken over woonruimteverdeling

In alle gemeenten van Regio Alkmaar vervalt op 1 juli 2019 de huidige Huisvestingsverordening, maar ook na 1 juli is er behoefte aan regels over de woonruimteverdeling.

De gemeenten, de corporaties verenigd in het SVNK en hun huurdersorganisaties hebben daarom een nieuwe versie gemaakt van de Huisvestingsverordening en de bijbehorende beleidsregels. Deze verordening en beleidsregels moeten ingaan per 1 juli 2019. Regio Alkmaar bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

 

Hoofdlijnen ongewijzigd

In de nieuwe verordening en beleidsregels blijven de belangrijkste regels ongewijzigd:

  • Iemand kan voor een sociale-huurwoning in aanmerking komen als hij zich inschrijft als woningzoekende.
  • Van degenen die reageren op een woning, gaat degene met de langste inschrijftijd voor.
  • Mensen met urgentie hebben voorrang.
  • Mensen met een huisvestingsindicatie hebben voorrang bij ‘nultredenwoningen’.

 

Nieuwe bepalingen

In de nieuwe verordening zijn ook enkele nieuwe bepalingen opgenomen en is er een bepaling vervallen:

 

Voorrang voor grote gezinnen vervalt

In de huidige verordening is opgenomen dat grote woningen met voorrang verhuurd worden aan grote gezinnen. Deze voorrangscategorie vervalt.

 

Volgorde urgentiebepaling

De volgorde voor de urgentiebepaling is gewijzigd. Voortaan wordt de urgentie als volgt bepaald:

1.       Urgentie voor woningzoekenden uit de tijdelijk opvang

2.       Dan de sociaal medische urgenten

3.       Daarna de herstructureringsurgenten

Voorrang jongeren

In de nieuwe verordening bestaat de mogelijkheid om voorrang te geven aan jongeren tot 23 jaar. Woningen met een huurprijs tot  de ‘kwaliteitskortinggrens’ uit de Huurtoeslag (€ 424,44 in 2019) kunnen met voorrang worden aangeboden aan jongeren tot 23 jaar. De kandidaat behoudt zijn inschrijfduur voor een periode van 5 jaar, waarna hij weer door kan verhuizen.  

 

Spoedzoekers

Voortaan worden ook enkele woningen via loting aangeboden. Dit is een pilot die wordt toegepast voor de periode van een jaar. Zo kunnen ook mensen met een korte inschrijftijd in aanmerking komen voor een woning. Na een jaar wordt geëvalueerd of de pilot wordt voortgezet, of omgezet naar een definitieve aanpassing van de verordening.

 

Maatregelen die de doorstroming faciliteren.

In de nieuwe verordening bestaat de mogelijkheid om doorstroming te faciliteren. Voordat deze maatregelen kunnen worden vastgesteld is het van belang om te weten waar behoefte aan is en op welke manier de maatregelen effectief kunnen worden ingezet. Er wordt daarom eerst onderzoek gedaan, alvorens invulling te geven aan doorstroommaatregelen. Er bestaat al wel de mogelijkheid om via de prestatieafspraken per gemeente afspraken te maken over voorrang voor omwonenden van een nieuwbouwcomplex.   

 

Meer informatie

Gemeenten en corporaties passen de informatie op hun website binnenkort aan met de nieuwe afspraken. Kijk daarvoor op www.svnk.nl en www.alkmaar.nl onder Inwoners/Bouwen en Wonen.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten