321738 gelijke%20kansen%20agenda%20door%20fotostudio%20wick%20natzijl 7f2f50 large 1562584350

Wethouder Konijn-Vermaas tekent Gelijke Kansen Agenda

Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Op 27 juni ondertekende wethouder Elly Konijn-Vermaas de Gelijke Kansen Agenda, waarin staat hoe de gemeente Alkmaar en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de komende twee jaar gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs stimuleren.

Met het tekenen van de Gelijke Kansen Agenda maakt de gemeente Alkmaar het mogelijk dat scholen in Alkmaar subsidie kunnen aanvragen voor interventies gericht op ‘Professionalisering’ en ‘Soepele Overgangen’ en wordt verdere kennisopbouw en kennisdeling gestimuleerd.

Talenten

Het is belangrijk dat talenten van alle kinderen en jongeren optimaal benut worden. Dat is niet alleen van groot belang voor de toekomst van kinderen en jongeren zelf, maar ook voor de toekomst van onze samenleving. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Het schoolsucces van kinderen moet alleen afhankelijk zijn van hun talenten, capaciteiten en inzet en niet van het inkomen of het opleidingsniveau van hun ouders.

Samenwerking

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt in het Programma Gelijke Kansen samen met gemeenten, scholen en de leefomgeving van kinderen. De gemeente Alkmaar en het Ministerie van OCW zien mogelijkheden om elkaar te versterken in het streven naar talentontwikkeling voor alle kinderen. De gezamenlijke doelen en werkafspraken zijn in de Gelijke Kansen Agenda vastgelegd.

Thema’s

De thema’s waarop de gemeente Alkmaar en het Ministerie samenwerken zijn ‘Professionalisering’ en ‘Soepele Overgangen’. Met deze thema's is de gemeente Alkmaar al aan de slag samen met onderwijs en opvang, onder meer door de ambitietafels die het afgelopen schooljaar in het kader van de Alkmaarse Onderwijsagenda zijn georganiseerd. Thema’s waren onder meer ‘Het jonge kind: de overgang van opvang naar basisonderwijs’ en ’10 – 14 jaar’. Ruim 400 professionals uit opvang en onderwijs en ouders en leerlingen hebben de afgelopen periode aan in totaal vijf ambitietafels inspiratie opgedaan, kennis gedeeld en ideeën opgedaan.

“Elk kind moet mee kunnen doen. Daarom biedt Alkmaar kinderen, jongeren én hun ouders ruimte, mogelijkheden en ondersteuning om zich te ontwikkelen, te ontdekken en te leren. De Gelijke Kansen Agenda biedt deze mogelijkheid voor optimale leerkansen voor de toekomst.”

Wethouder Elly Konijn-Vermaas

Op de foto, van links naar rechts:

Jan Zijp (Ronduit), Astrid Ottenheym (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs) René Router (SOVON) wethouder Elly Konijn-Vermaas (gemeente Alkmaar) Rob de Haan (wethouder Castricum), Anne Veldt (Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs) Gerard Oud (Clusius College). Foto: Fotostudio Wick Natzijl

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten