323800 persgesprek%20alkmaarders%20aan%20zet 18766e original 1562764411

Een succesvolle stad ben je samen

Als reactie en aanvulling op het coalitieakkoord van het nieuwe college van de gemeente Alkmaar heeft een groep betrokken ondernemers en inwoners vorig jaar een petitie ingediend onder de naam “Alkmaarders aan zet”, ook wel bekend als het 7-puntenplan. Het college heeft sindsdien uitgebreid en constructief gesproken met de initiatiefnemers over het plan. Hierbij zijn de zeven ingediende voorstellen individueel en in samenhang aan bod gekomen en zijn afspraken gemaakt hoe en op welke wijze deze punten verder uitgewerkt kunnen worden.

Met bijgevoegde memo hebben het college en de initiatiefnemers vandaag de gemeenteraad en de pers geïnformeerd over de resultaten van de gesprekken en de voortgang.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten