Alkmaar komt buitensportverenigingen met subsidieregeling voor accommodaties tegemoet

Met ingang van 10 juli heeft de gemeente Alkmaar een nieuwe subsidieregeling “subsidie verenigingsaccommodaties buitensport”. Doel van de regeling is verbetering van de kwaliteit van de accommodaties van de Alkmaarse buitensportverenigingen.

 

Wethouder sport Pieter Dijkman is blij dat hij zijn toezegging aan de gemeenteraad kan nakomen: “De wens van de raad was om nog vóór de zomer een subsidieregeling voor sportverenigings-accommodaties in te laten gaan en dat is gelukt. Het is mooi dat de buitensportverenigingen vanaf nu een beroep kunnen doen op deze regeling. Dit komt de kwaliteit van de buitensportaccommodaties in Alkmaar ten goede”.

 

Verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor maximaal een derde van de totale kosten die betrekking hebben op de bouw, aanleg, renovatie of uitbreiding van verenigingsaccommodaties. De vereniging dient twee derde van de kosten zelf te financieren. Dit kan met eigen middelen van de vereniging en middels een garantstelling via Stichting Waarborgfonds Sport eventueel aangevuld met een garantstelling van de gemeente Alkmaar.

 

Voor meer informatie zie de website van de gemeente Alkmaar https://www.alkmaar.nl/Subsidie-verenigingsaccommodaties-buitensport.html en/of neem contact op met Sanne Wunderink van Alkmaar Sport, tel 06-18734218.

 

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten