Onderzoek naar toekomst kerken gestart

Het religieus erfgoed in ons land komt steeds meer onder druk te staan. Kerkgenoot-schappen krimpen en daarmee dalen ook hun overlevingskansen. Kunnen zij de zorg voor de monumentale kerkgebouwen straks nog opbrengen? Het gemeentebestuur inventa-riseert de stand van zaken en werkt aan een toekomstgerichte kerkenvisie. Deze visie wordt opgesteld samen met de kerkbesturen.

Minister van Engelshoven heeft gemeentes opgeroepen om een kerkenvisie op te stellen en heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Alkmaar ontvangt € 75.000 voor de 40 kerken en gebedshuizen die zijn gebouwd voor 1970. Hiervan zijn er 28 rijksmonument. Het rijksgeld wordt onder meer besteed aan duurzaamheidsscans. Zo kunnen kerken met lage investeringen eenvoudig en snel kosten besparen op het energieverbruik.

Wethouder Erfgoed Christian Braak zegt hierover: “Kerken hebben niet alleen een religieuze functie. Voor hun dorp of buurt hebben zij vaak ook een belangrijke maatschappelijke en sociale functie. De gemeente wil de kerkbesturen uiteraard ook steunen bij het behoud van hun cultuurhistorische gebouwen. Om de diverse situaties en behoeftes in kaart te brengen, maken we samen met de kerkbesturen één visie voor alle kerken.”

Gezamenlijke visie

De kerkbesturen zijn hierover geïnformeerd en tonen grote bereidheid voor een gezamenlijke kerkenvisie. Naar verwachting is er aan het eind van het jaar meer zicht op de uitkomsten. Als vervolgstap organiseert de gemeente een bijeenkomst voor een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van het religieus erfgoed.

 

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten