Reactie op verkennend onderzoek AFAS Stadion

Tijdens het verkennend onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is vastgesteld dat de directe oorzaak van het bezwijken van de dakconstructie van het AFAS Stadion is te herleiden naar het falen van de lasverbindingen in de spanten.

Ook zijn er bij het dakdeel dat nog intact is twee breuken en twee verdachte plekken in de spanten geconstateerd. Deze breuken en mogelijke scheuren zouden kunnen leiden tot het uiteindelijk ook bezwijken van deze spanten. Daarom heeft de Onderzoeksraad een formele tussentijdse waarschuwing verstuurd waarbij de Raad erop aandringt dat AZ de stabiliteit en sterkte van de constructie controleert en waar nodig maatregelen treft. De gemeente moet hier als vergunningverlener op toezien.

Herstelplan

Op basis van de bevindingen van de Onderzoeksraad wordt er een uitgebreid herstelplan opgesteld door AZ. Dit wordt ter goedkeuring voor uitvoering aan de Gemeente Alkmaar voorgelegd. Hoeveel tijd dit traject tot volledig herstel in beslag neemt, is vooralsnog niet bekend.

Reactie gemeente

De gemeente Alkmaar heeft waardering voor de snel verkregen en heldere uitkomsten van het verkennend onderzoek en de tussentijdse waarschuwing. De gemeente vindt de situatie ernstig. De gemeente heeft AZ eerder al in een formele reactie mondeling en schriftelijk laten weten dat een groot deel van het stadion niet gebruikt mag worden en is afwachting van de onderzoeksresultaten waarna er vervolgstappen genomen kunnen worden.

Bijlage: spoedaanschrijving AZ Vastgoed B.V.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.