Regio Alkmaar presenteert Ontwikkelbeeld mobiliteit

Wethouders Marcel Van Zon, Paul Verbruggen (gemeente Alkmaar) en Monique Stam (gemeente Heerhugowaard) hebben op woensdag 21 augustus namens Regio Alkmaar het Ontwikkelbeeld Mobiliteit Regio Alkmaar aangeboden aan gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland. In het Ontwikkelbeeld Mobiliteit is het toekomstperspectief van mobiliteit en bereikbaarheid van de regio beschreven.

Regio Alkmaar bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen Uitgeest, Castricum en Heiloo. De regio staat voor een forse woningbouwopgave en om de regio bereikbaar te houden wordt ingezet op knooppuntontwikkeling (bij overstappunten als stations en P+R locaties), infrastructurele maatregelen in het hoofdwegennetwerk, verbeteren van openbaar vervoer en het stimuleren van de fiets door o.a. doorfietsroutes. Ook is het belangrijk om ruimte te geven aan nieuwe en duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals e-bike delen en autodelen.

Bereikbaarheid

Wethouder Marcel van Zon: ‘We willen als regio ook de bereikbaarheid verbeteren. Dit gaat beter als er ook buiten de gemeentegrenzen wordt samengewerkt. Daarnaast is het voor de bereikbaarheid van de regio nodig om in te zetten op infrastructurele maatregelen op het hoofdwegennet van de regio. Hiervoor hebben we ook andere partners nodig zoals de provincie, het rijk en de Metropoolregio Amsterdam.’

Gedeputeerde Tekin: ‘Het is goed dat de Regio Alkmaar nadenkt over toekomstige bereikbaarheid in relatie tot meerdere opgaven zoals woningbouw’.

Samenwerken

Met het aanbieden van het Ontwikkelbeeld Mobiliteit hebben de wethouders van de 7 gemeenten de ambities van Regio Alkmaar toegelicht en is geconstateerd dat er genoeg haakjes zijn om samen op te trekken. Regio Alkmaar zet nu in op het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek met Rijk, Metropoolregio Amsterdam en provincie Noord-Holland naar adequate mobiliteitsmaatregelen en bijbehorende financieringsmogelijkheden.

328478 ontwikkelbeeldmobiliteit 167ad6 large 1566995595

Wethouder Verbruggen, gedeputeerde Tekin, wethouder van Zon en wethouder Stam

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten