Koninklijke Onderscheiding voor de heer drs. C.A. Bosboom

Op 5 oktober 2019 reikte om burgemeester Piet Bruinooge een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer drs. C.A. Bosboom. De uitreiking vond plaats tijdens een receptie in Hotel Merlet in Schoorl.

333859 ko%20dhr.%20bosboom%20jjfoto ca240f large 1570455012

De heer Bosboom startte op 29 augustus 1979 als vrijwilliger bij de Pius-Stichting, waarna hij in 1985 de voorzittershamer in handen kreeg en daarmee ‘de baas’ van het 6-koppige bestuur werd. Zijn jubileum was dus feitelijk al iets eerder, maar tijdens een 'verrassingsreceptie' kreeg hij de versierselen behorend bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld door burgemeester Piet Bruinooge voor zijn 40-jarige inzet voor de Pius-Stichting.

Pius Stichting

De Pius-Stichting een sociaal-maatschappelijke organisatie, die projecten in het rooms-katholieke dekenaat in Alkmaar en Noord-Holland Noord financieel ondersteunt. Doel van die projecten is de leefsituatie en voorzieningen voor ouderen verbeteren. Omdat te bereiken, schenkt Pius daarom onder bepaalde voorwaarden geld, verleent garantiesubsidies of geeft advies over welke andere subsidiebronnen of voorzieningen ingeschakeld kunnen worden. In de praktijk gaat het vooral om eenmalige donaties en de heer Bosboom beheerde die geldstroom van de kerk naar andere instanties. De heer Bosboom staat bekend als een betrokken bestuurder met oog voor mensen in nood.

Dementie als speerpunt

Al 40 jaar zorgt hij er voor dat er dingen mogelijk worden, die normaal gesproken niet mogelijk zijn. Mooie voorbeelden hiervan zijn een ‘beleef-tv’ of de aanleg van een beweegtuin voor mensen met Alzheimer. Door zijn interesse en medische achtergrond zette hij het onderwerp dementie binnen de stichting op de kaart en heeft de Pius-Stichting dementie als speerpunt benoemd. De heer Bosboom is een doortastende voorzitter en bestuurder, die het goed functioneren van het bestuur mogelijk maakt. Een verbinder, die als bestuurder mensen met de juiste kennis en vaardigheden bij elkaar bracht, Dit maakte dat het bestuur beslissingen nam, waar het gehele bestuur ook echt achter stond.  Hij onderhield de contacten met voor de Pius-Stichting relevante personen, zowel in Alkmaar als ver daarbuiten. Maar naast het besturen, ging hij ook regelmatig op stap om met eigen ogen te zien hoe het geld van Pius besteed was. Zijn kennis op medisch- en agogisch gebied komt daarbij vaak goed van pas.

 

Voor zijn 40-jarige inzet voor de Pius-Stichting heeft het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd, de heer Bosboom te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.