Alkmaarse scholen kleuren paars

Vrijdag 13 december 2019 is het Paarse Vrijdag. Op deze dag vragen scholieren wereldwijd aandacht voor acceptatie van iedereen, ongeacht de geldende normen voor sekse, gender en seksuele oriëntatie. Onder andere op het ROC Horizon College en het Dalton College zijn er diverse activiteiten en kleuren de scholen paars.  Wethouder Diversiteit Paul Verbruggen en wethouder Onderwijs Elly Konijn bezoeken op deze dag de beide Alkmaarse scholen.

Eerst wonen ze om 10.00 uur op het ROC Horizon College de opening bij, waar ze in het bijzijn van leerlingen de vlag hijsen. Later op de dag speelt Artiance op deze school een tweetal voorstellingen over dit thema. Daarna bezoeken de wethouders het Dalton College van 11.50 tot ca. 13.30 uur. Een groep docenten en leerlingen heeft zelf als Gender and Sexuality Alliance (GSA) activiteiten georganiseerd. Zo kunnen leerlingen aan de hand van het concept ‘Human Library’ kennis maken met personen uit de LHBTI gemeenschap.

“Op Paarse Vrijdag laten wij als Alkmaars college zien dat wij ons actief inzetten voor de kracht van diversiteit, door op scholen de dialoog met leerlingen aan te gaan.”

Wethouder Diversiteit Paul Verbruggen

“Wie je ook bent, wat je ook bent en op wie je verliefd wordt, jongeren moeten zich in Alkmaar veilig voelen om zichzelf te kunnen en te mogen zijn.”

Wethouder Onderwijs Elly Konijn-Vermaas

Activiteiten Paarse Vrijdag

Al langer nemen Alkmaarse scholen actief deel aan Paarse Vrijdag. De activiteiten worden georganiseerd met behulp van Art. 1 NHN en de eerder benoemde GSA’s. Zowel in de voorstellingen van Artiance als in de ‘Human Library’ staan onderwerpen centraal als seksualiteit, vooroordelen, het leren kennen van je eigen grenzen en het onbewust of bewust plaatsen van mensen in hokjes. Door de activiteiten worden de onderwerpen bespreekbaar. Daarnaast kleuren de scholen paars doordat leerlingen paarse kleding aantrekken en de school versierd is.  

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten