Ambitieus economisch actieprogramma zet in op evenwichtige groei

Alkmaar is aan zet! Verwezenlijking van de ambitieuze groeiplannen van Alkmaar gericht op duurzaam evenwicht vereist gezamenlijke inzet van gemeente en andere betrokken partijen. Dat is kort gezegd de insteek die  het college van B&W kiest bij het nieuwe economisch actieprogramma “Alkmaar in evenwicht”, dat deze week aan de gemeenteraad is voorgelegd. Een ambitieus programma met belangrijke thema’s zoals de arbeidsmarkt, vitale woon-werkgebieden en innovatieve werklocaties, duurzame (kennis)innovatie, circulaire landbouw, smart city, logistiek, energietransitie en uiteraard toerisme en recreatie.    

 

Stond in het vorige actieprogramma “De gemeente maakt het mogelijk” centraal, nu ligt het accent op “Alkmaar aan Zet”. Bij de grote opgaven waar Alkmaar voor staat is gezamenlijke inzet nodig van zowel overheid, onderwijs als private partners. Vanuit de vertrouwde pijlers “Uitnodigend, Ondernemend & Innovatief en Aantrekkelijk” is een vitaal economisch klimaat nodig om Alkmaar goed in positie te houden. Belangrijk voor dit evenwicht is de beoogde groei van Alkmaar (Kanaalzone) met 30.000 inwoners. Met een hoogwaardig stedelijk milieu profileert Alkmaar zich nog sterker als hoofdstad van Noord-Holland Noord.

 

Balans

Met het nieuwe actieprogramma zet het college van Alkmaar in op groei én evenwicht. Naast een evenwichtige arbeidsmarkt met een goede woon-werk balans, vraagt de groei van Alkmaar ook bij andere stedelijke vraagstukken om evenwicht. Denk aan de fysieke ruimte die nodig is om de groei in bedrijven, woningen en voorzieningen mogelijk te maken, en aan evenwicht bij een duurzame ontwikkeling van ons leefklimaat. Voor het toerisme, de (regionale) marketing en een vitale agrarische sector is verder de balans met het buitengebied en regio van groot belang. Een hoog stedelijke ontwikkeling vraagt om een vitaal buitengebied.

 

Basis

Het actieprogramma biedt richting de toekomst een stevige basis voor deze ambitie. Alkmaar, dat zich de komende jaren stevig door ontwikkelt , is een gemeente om trots op te zijn; uitnodigend, aantrekkelijk, ondernemend en innovatief. De komende jaren is Alkmaar aan Zet!

 

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten