137214 nat extstadhuis b67949 large 1407314074

Hoe veilig is uw buurt?

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid in Alkmaar gaat van start

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Heeft u hiervan aangifte gedaan? Gaat uw buurt vooruit of achteruit? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van het veiligheidsonderzoek worden gesteld aan 6.000 inwoners van de gemeente Alkmaar.

Het is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van de politie en gemeentelijke handhavers in Alkmaar. Het onderzoek begint omstreeks 20 februari; de resultaten worden in het najaar van 2020 verwacht.

De gemeente Alkmaar wil de wensen en ervaringen van inwoners meenemen in de plannen voor de komende jaren, niet alleen in de stad, ook in de wijken en dorpen. Op basis van het onderzoek worden op wijkniveau speerpunten en acties geformuleerd om de veiligheid en veiligheidsbeleving te verbeteren. De gemeente Alkmaar wil het onderzoek jaarlijks herhalen zodat de ontwikkeling van de veiligheid en veiligheidsbeleving op de voet kan worden gevolgd.

Burgemeester Bruinooge benadrukt het belang van het onderzoek: “Veiligheid in Alkmaar maken we samen. Het is essentieel dat we weten of de inwoners zich veilig voelen in onze gemeente. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we ons beleid beter afstemmen op wensen en ervaringen”.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidsbeleving in onze gemeente.”

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Ze kunnen daarbij zelf kiezen tussen online of schriftelijke deelname. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Alkmaar uitgevoerd door I&O Research.

Inwoners van Alkmaar die in de toekomst mee willen doen aan het veiligheidsonderzoek kunnen zich aanmelden bij het Alkmaarpanel: https://www.alkmaar.nl/113041-Alkmaarpanel.html

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten