Vergunning bouw dak stadion AZ verleend

De afgelopen maanden is er door AZ gewerkt aan het ontwerp van het nieuwe dak van het stadion en de gemeente heeft dat ontwerp getoetst. Dat heeft er toe geleid dat de gemeente nu de vergunning kan verlenen. Dit is een belangrijke eerste stap in het bouwproces. Tijdens het bouwproces gaat de gemeente vanuit zijn toezichthoudende rol in nauw overleg met AZ, nauwkeurig toezien op de veiligheid van het nieuwe dak. Er wordt daarmee geïnvesteerd in de samenwerking.  

Wethouder Pieter Dijkman is blij met de verleende vergunningen en stappen die nu gemaakt kunnen worden: “De gemeente heeft de vergunning beoordeeld, TNO heeft mede beoordeeld en wij hebben vertrouwen in de maakbaarheid en veiligheid van het nieuwe dak. Met de tijdige vergunningverlening kan AZ door met het realiseren van het nieuwe dak”.

Wethouder Pieter Dijkman
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten