Hoe houden we Alkmaarse binnenstad vitaal en aantrekkelijk?

Nieuwe detailhandelsstructuur Binnenstad en Overstad antwoord op veranderend consumentengedrag

Om de Binnenstad van Alkmaar en Overstad economisch vitaal en aantrekkelijk ingevuld te houden heeft de gemeente Alkmaar een nieuwe detailhandelsstructuur opgesteld. Deze detailhandelsstructuur is in nauwe samenwerking met  de  ondernemersverenigingen  Het Bolwerk, Bedrijvenvereniging Overstad, Ondernemend Alkmaar en de Koninklijke Horeca NL-Alkmaar tot stand gekomen. Tijdens de  ondernemersbijeenkomsten hebben ondernemers daarin actief hun inbreng geleverd.  

 

De nieuwe detailhandelsstructuur steunt op twee pijlers, een compacter winkelgebied met karakteristieke  winkelstraten en meer menging van diverse centrumfuncties. Om dit te bereiken zijn drie hoofdthema’s benoemd. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van onder andere de Laat-west en de Gedempte Nieuwesloot/Hofplein, het tegengaan van leegstand door onder andere herschikking van ondernemers en het ontwikkelen van een concept voor Alkmaar als stad van de toekomst.

 

De nieuwe detailhandelsstructuur moet een antwoord bieden op het veranderde consumentengedrag door de komst van webwinkels. In detailhandelsstructuur wordt onderscheid gemaakt tussen winkelstraten, dwaalmilieu, verbindingsstraten en de stedelijk zone Overstad. De verschillende straten krijgen een eigen karakteristieke invulling wat de aantrekkelijkheid van een stadsbezoek vergroot. De winkelstraten Langestraat en de Laat zijn geschikt voor de grote passantenstromen. Op de verbindingsstraat Laat-Oost wordt het wonen op de begane grond mogelijk gemaakt.

 

De detailhandelsstructuur wordt aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Na vaststelling wordt de diverse projecten en in overleg met de ondernemers uitgewerkt.

 

“Met deze detailhandelsstructuur borgen wij dat de mooie historische binnenstad van Alkmaar aantrekkelijk blijft voor het winkelend publiek en de vele toeristen. Het vraagt tegelijkertijd concrete maatregelen. Voor de zomer zal het college dan ook met concrete investeringsvoorstellen komen om uitvoering te geven aan deze nieuwe detailhandelsstructuur”,  aldus Pieter Dijkman, wethouder economische zaken.   

Pieter Dijkman, wethouder economische zaken

 

 

 

 

 

 

 

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten