350362 voorbeeld%20parkeervignet%20nwz a0452a large 1584614944

Coronateam Noordwest Ziekenhuisgroep krijgt parkeerontheffing

Het college B&W stemt in met het parkeerverzoek van Noordwest Ziekenhuisgroep.

In verband met de uitbraak van het Coronavirus COVID-19  heeft Noordwest Ziekenhuisgroep een speciaal Coronateam ingesteld. Dit team moet zo snel en optimaal mogelijk in het ziekenhuis kunnen komen. De raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep heeft de burgemeester en wethouders van Alkmaar toestemming gevraagd of dit team in de omliggende straten van het ziekenhuis mag parkeren.

Afwijken van de regels

Het is essentieel in deze crisissituatie dat de medewerkers van het Coronateam te allen tijde in de buurt van het ziekenhuis kunnen parkeren. Zo gaat er geen tijd verloren en is het team snel inzetbaar Het is daarom noodzakelijk tijdelijk af te wijken van de regels.

"Dit besluit is vanzelfsprekend snel genomen. Waar we kunnen doen wij er alles aan om de strijd tegen het Coronavirus te ondersteunen. Het toestaan van parkeren in de omliggende straten voor dit team is daarom voor ons vanzelfsprekend.  

college van burgemeester en wethouders Alkmaar

Herkenbare kaart

Deze regeling  blijft van kracht gedurende de nationaal afgekondigde maatregelen van het kabinet. De voertuigen die onder deze regeling vallen zijn duidelijk herkenbaar door middel van een kaart in het voertuig.

Parkeren in omliggende buurten

Sinds oktober 2019 gelden er nieuwe regels voor het parkeren in de directe omgeving van het ziekenhuis. Deze afspraken zijn gemaakt vanwege de nieuwbouw. De Noordwest- medewerkers parkeren op Overstad en bij AZ. En maken gebruik van onder andere park & bike faciliteiten.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten