137214 nat extstadhuis b67949 large 1407314074

DIGITALE VERGADERING GEMEENTERAAD OP 23 APRIL AANSTAANDE

De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Bruinooge, heeft besloten om de raadsvergadering van 23 april aanstaande digitaal te houden. Belangrijkste argument daarvoor is dat, door niet fysiek bijeen te komen maar digitaal, er geen gezondheidsrisico’s worden genomen. De raadsvergadering is, zoals gebruikelijk, voor iedereen te volgen via Alkmaar Centraal en op de website van de gemeente Alkmaar.

Noodzaak

Het besluit om digitaal te vergaderen is om meerdere redenen noodzakelijk. Zo kunnen een aantal corona gerelateerde maatregelen op korte termijn aan de gemeenteraad voorgelegd worden, met het oog op het budgetrecht van de raad en de spoedige uitvoering van de maatregelen. Ook worden volksgezondheidsrisico’s en individuele gezondheidsrisico’s gemeden, die fysiek vergaderen met zich meebrengt. Niet elk raadslid kan of wil fysiek vergaderen in verband met deze risico’s. Ook heeft het openbaar bestuur een voorbeeldfunctie om maatschappelijk draagvlak te behouden voor de overheidsmaatregelen tegen het virus.

Tijdelijke wet

Digitale besluitvorming was tot op dit moment juridisch niet mogelijk. Door de nieuwe tijdelijke ‘Wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ is het mogelijk dat de gemeenteraad in deze uitzonderlijke omstandigheden kan blijven functioneren. De wet regelt dat digitale besluitvorming mogelijk is zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is. Naar verwachting treedt de wet vanaf 9 april in werking zodat de eerste raadsvergadering, op 23 april aanstaande, digitaal gehouden wordt.

Agenda

Op de agenda van 23 april worden alleen de spoedeisende corona gerelateerde voorstellen geagendeerd. De resterende geplande agendapunten worden verschoven naar de vergaderingen van mei en de volgende maanden.

Openbaar

Een voorwaarde van de nieuwe wet is dat de openbaarheid van de vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarom is, zoals gebruikelijk, de raadsvergadering op 23 april vanaf 20.00 uur te volgen via de uitzending van Alkmaar Centraal en de livestream via https://alkmaar.raadsinformatie.nl/

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten