Regiogemeenten starten onderzoek naar toekomstbestendige dierenopvang en -vervoer

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Langedijk en Schagen, gaan gezamenlijk onderzoek doen om te komen tot een toekomstbestendige oplossing voor opvang en vervoer van gedomesticeerde dieren in de regio.   Wettelijke taak dierenopvang en -vervoer

Gemeenten hebben een wettelijke taak waar het gaat om (tijdelijke) opvang van gedomesticeerde dieren. Voor opvang en vervoer van onder andere zwerfdieren hebben de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk dienstverleningsovereenkomsten met de Dierenbescherming*. De gemeenten Schagen en Hollands Kroon hebben een overeenkomst met DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon (DODA) in Tuitjenhorn waar naast honden en katten ook alle gedomesticeerde dieren opgevangen kunnen worden.

*Betreffende Dierentehuis Alkmaar, Dierenambulance Noord-Kennemerland en het Knaagdierencentrum te IJmuiden

Gezamenlijk onderzoek

De gemeenten hebben besloten om verder onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden. De reden dat er een onderzoek wordt gestart is dat de huidige contractpartners/uitvoerders hebben aangegeven behoefte te hebben aan een nieuwe (gezamenlijke) huisvestingslocatie, omdat om diverse redenen de huidige locaties niet meer voldoen aan kwaliteitseisen voor mens- en dierenwelzijn.

Dit onderzoek wordt in gezamenlijkheid gedaan met de Dierenbescherming en DODA. In alle colleges van burgemeester en wethouders is een bestuursopdracht vastgesteld. Hierin is vastgesteld dat er diverse scenario’s uitgewerkt worden, om inzicht in mogelijkheden en kosten te krijgen.

Aan het einde van dit jaar zullen de oplossingen uit het onderzoek gereed zijn voor bestuurlijke besluitvorming in de betreffende regiogemeenten.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten