Alkmaar verlengt belastingmaatregelen voor ondernemers

Ondernemers in de gemeente Alkmaar hebben het door de corona-uitbraak nog steeds moeilijk door omzetverliezen en extra kosten die gemaakt moeten worden. Het college heeft dan ook besloten tot verlenging tot 1 september van eerder genomen belastingmaatregelen om de lasten van ondernemers te verlichten. Die eerdere belastingmaatregelen golden tot 1 juli.

Op verzoek van de gemeente schort Cocensus de invordering van belastingen voor ondernemers op tot 1 september. Voor heffingen die ná 1 september worden geïnd, zal Cocensus maatwerk bieden in overleg met ondernemers en zzp’ers. Ook wordt uitstel van betaling verleend aan ondernemers van gemeentelijke leges tot 1 september. Dit geldt voor leges van vergunningen die aangevraagd zijn voor 1 maart 2020.

De verlenging van de belastingmaatregelen komt bovenop de steunmaatregelen van het Rijk en provincies.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten