Energieleverend Geluidsscherm kan doorgaan

Goedkeuring subsidies 

Met de goedkeuring van twee subsidies is er een belangrijke stap gezet richting de bouw van het Energieleverend Geluidsscherm. Een mijlpaal voor de inwoners uit de wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid. Het scherm vermindert geluid van de omliggende Huiswaarderweg, Schagerweg en Nollenweg.

Het gaat om de EFRO-subsidie voor het scherm die bestaat uit een bedrag van € 952.308,- en de SDE-subsidie voor de zonnepanelen. Het bedrag van de SDE-subsidie wordt uitbetaald aan de hand van de hoeveelheid elektriciteit dat het scherm met 5.000 zonnepanelen produceert. Daarnaast financiert de Provincie Noord-Holland € 295.828,-. De volgende stap is een aannemer vinden dit innovatieve bouwwerk, dan start de ontwerpfase en begint de bouw in 2021.

Het is geweldig nieuws dat beide subsidies toegekend zijn. Nu begint het project realistisch te worden. Het was heel spannend tot het laatste moment, maar ik ben blij voor de inwoners. En nu aan de slag.

Christian Braak, Wethouder Duurzaamheid

Kosten en opbrengst

Het pilotproject Energieleverend Geluidsscherm is tweeënhalve kilometer lang en bestaat uit een frame met 5.000 zonnepanelen aan de wegkant. Daarmee voorziet het scherm ongeveer 412 huishoudens van stroom. Het scherm kost ongeveer 5,5 miljoen euro. De gemeente financiert om en nabij 2 miljoen hiervan. De rest van het bedrag wordt opgevangen door de energie dat het scherm oplevert en subsidies. Naast dat het geld oplevert, zorgt het scherm voor CO2-reductie. Zo draagt het scherm bij aan een duurzaam Alkmaar.

Goede samenwerking

Vanaf het eerste moment zijn de inwoners van de wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid zeer betrokken. Zij hebben hiervoor een eigen belangengroep, Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal (BBG) opgericht. Prototype Het scherm dat in Alkmaar komt te staan is een prototype en daarmee een goed voorbeeld voor de verdere verkoop en ontwikkeling van Energieleverende Geluidschermen. De partners, drie marktpartijen, Hogeschool Inholland Alkmaar en het energiebedrijf Lokaal Groen, streven dan ook naar snelle productie van meerdere schermen.

Meer informatie

Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten