364855 inwonerspeiling%202 3a3284 original 1600350002

De beste burgemeester voor Alkmaar: denk mee!

Na bijna 14 jaar burgemeester te zijn geweest in Alkmaar, gaat Piet Bruinooge per 1 oktober genieten van zijn pensioen. De gemeente Alkmaar zoekt daarom een nieuwe burgemeester.  Om de beste burgemeester te vinden, stelt de gemeenteraad een profielschets op. Deze beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. Ook van u wil de gemeenteraad graag weten wat u belangrijk vindt. Daarvoor is een online vragenlijst opgesteld die ook ú mag invullen.

Uw mening telt mee!

De gemeenteraad van Alkmaar roept inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners op om mee te denken over hun nieuwe burgemeester. Daarvoor is een online vragenlijst gemaakt. De vragenlijst is tot 1 oktober te vinden op https://nl.surveymonkey.com/r/Y3DQS3H. De resultaten van de vragenlijst worden door de gemeenteraad verwerkt in de profielschets.

Scholieren

Iedere inwoner van Alkmaar mag meedenken, dus ook de jongeren. Voor deze speciale doelgroep heeft de gemeenteraad middelbare scholen van Alkmaar gevraagd om tijdens de lessen maatschappijleer aandacht te besteden aan de selectieprocedure voor een burgemeester. De gemeenteraad wil jongeren hiermee stimuleren om deel te nemen aan de peiling en hún stem te laten horen.

Definitieve profielschets

Op 27 oktober vindt de raadsvergadering plaats waarin de definitieve profielschets wordt vastgesteld. De commissaris van de Koning, de heer A.Th.H. van Dijk, is hierbij aanwezig om de profielschets in ontvangst te nemen en daarover met de raad in gesprek te gaan. Aansluitend wordt de vacature opengesteld.

Wilt u meer informatie?

Op de website www.alkmaar.nl is een speciale pagina aangemaakt, waarop u de komende maanden op de hoogte gehouden wordt van alle stappen in het selectieproces. Voor meer algemene informatie zijn daar links naar websites van de rijksoverheid en provincie opgenomen.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten