Gemeenteraad benoemt Robert te Beest tot wethouder

De gemeenteraad van Alkmaar heeft op 12 januari jl. op voordracht van de fractie van het CDA de heer Robert (R.G.) Te Beest benoemd tot wethouder.

De afgelopen zestien weken verving Te Beest wethouder Marcel van Zon tijdens zijn afwezigheid in verband met persoonlijke omstandigheden. Deze vervanging liep tot 12 januari. Nu Van Zon ontslag heeft genomen heeft de raad Te Beest als zijn definitieve vervanger aangewezen.

Verder is Robert Te Beest namens Alkmaar benoemd als lid in de gemeenschappelijke regelingen VVI Alkmaar e.o. en Geestmerambacht en als plaatsvervangend lid in het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

372357 wethouder%20robert%20te%20beest%20%20jjfoto de4d11 original 1607507729
Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten