378478 obp%20ringerskwartier noorderstraat 286457 large 1612443642

Ontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier ter inzage

Het college van de gemeente Alkmaar legt het ontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier ter inzage. Het Ringerskwartier omvat de herontwikkeling van de terreinen rondom de voormalige chocoladefabriek Ringers en vormt de schakel tussen het historische centrum van Alkmaar en het moderne Overstad met een strategische ligging langs het Alkmaars Kanaal. Bij de herontwikkeling worden maximaal 285 woonappartementen gerealiseerd in combinatie met commerciële ruimten en inpandige parkeervoorzieningen in een groene omgeving.

Het Ringerskwartier in Overstad maakt onderdeel uit van het programma Alkmaars Kanaal en wordt ontwikkeld door BPD Ontwikkeling. Eerder is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd en op basis van de reacties zijn aanpassingen aangebracht in het ontwerpbestemmingsplan: Om het belang van de verbinding met de bedrijven op Overstad en de groenbeleving te benadrukken is in de regels van het bestemmingsplan het realiseren en in stand houden van twee onderdoorgangen in het plintgebouw en de groene aankleding van het parkeergebouw vastgelegd. Ook is de toelichting en de bijbehorende bezonningsstudie aangevuld.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021 ter inzage voor zienswijzen. Iedereen kan gedurende die termijn zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 10 februari 2021 digitaal te raadplegen op www.alkmaar.nl/inzage of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzagelegging wordt op 10 maart 2021 een digitale bijeenkomst gehouden om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren. Voor meer informatie over het aanmelden en bijwonen van deze bijeenkomst verwijzen wij u naar de website: https://www.nieuwbouw-ringerskwartier.nl/

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten