‘Gezond zijn en blijven niet vanzelfsprekend’

Alkmaar streeft naar breed Preventieakkoord

Met het Nationaal Preventieakkoord maken meer dan 70 nationale organisaties een krachtig statement om een maatschappelijke beweging te starten die Nederland nog gezonder en vitaler maakt. De gemeente Alkmaar onderschrijft in haar onlangs uitgebrachte ‘Agenda Alkmaar Gezond’ de nationale ambities om het roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht te verminderen. Echter, Alkmaar zet nog breder in. Alkmaarse ambities als ‘Gezond, veilig en kansrijk opgroeien’, ‘Voldoende bewegen’ en ‘Alkmaarders staan positief in het leven’ laten zien waar Alkmaar aan wil werken.

Wethouder Elly Konijn-Vermaas stelt:

“Gezond zijn en gezond blijven, willen we allemaal. Jong en oud. Maar gezond zijn én blijven is niet vanzelfsprekend. Het vraagt voortdurende aandacht. De komende periode wordt daarom een Alkmaars Preventieakkoord tot stand gebracht. Inwoners en organisaties worden gevraagd om met ideeën te komen waarmee we de ambities kunnen realiseren.”

De preventieformateur Ted van der Bruggen, hij ondersteunde Alkmaar eerder naar het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar, begeleidt het proces. Hij vertelt:

"De komende maanden ga ik in gesprek met organisaties om samen een eerste aanzet voor het preventieakkoord te geven. Nadat gezamenlijke ambities zijn onderschreven, wordt dit jaar gewerkt aan de totstandkoming van projecten die Alkmaar nog meer gezondheid moeten bezorgen. Deze projecten, met een subsidie van het ministerie van VWS, kunnen een looptijd hebben tot en met 2023. Met inwoners van Alkmaar en lokale organisaties kom ik graag in contact. Het aanmelden voor één van de online kick-off bijeenkomsten is eenvoudig via een website. Dan wordt duidelijk hoe ieder kan bijdragen om de ambities te realiseren en hoe daarbij hulp kan worden gekregen.

Niet voor publicatie, voor meer informatie over dit bericht:

Ted van der Bruggen - Preventieformateur Alkmaar - 06-543 91 660 preventieformateuralkmaar@gmail.com

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten