Eerste stappen richting vernieuwbouw op de Achterdam

Het college van B&W heeft een principeverzoek ontvangen voor het bouwen van appartementen op Achterdam 20-26. Daarnaast ligt er een aanvraag voor de bouw van vier appartementen op Zijdam 16-Achterdam 30. Met deze initiatieven kan een eerste stap worden gezet in de ‘verkleuring’ van de Achterdam.

 

‘Deze nieuwe ontwikkelingen zien we als positief. De nadrukkelijkere scheiding van wonen en prostitutie geven een kans om de uitstraling van de Achterdam te verbeteren en bovendien een kans om leegstaande panden om te zetten naar woningbouw’,   

wethouder Christian Braak.

De eerder genoemde verkleuring houdt een meer concretere scheiding tussen wonen en raamprostitutie in. Nu lopen deze functies in dit gebied door elkaar heen.

 

Achterdam 20-26

De aanvraag voor Achterdam 20-26 is voor meerdere (10+) appartementen. Het college vindt het positief dat door het realiseren van meerdere eengezinswoningen de verkleuring van de Achterdam in gang gezet kan worden. Tegelijkertijd vindt het college het plan op dit moment te massaal vormgegeven. De aanvrager wordt dan ook gevraagd een nieuw plan te ontwikkelen.

 

Zijdam 16- Achterdam 30

De aanvraag voor Zijdam 16 – Achterdam 30 ziet op het toevoegen van vier appartementen. De verbouwing is zonder grote wijzigingen aan het pand, de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit komt door de extra woningen niet in het geding. Het college staat hier positief tegenover. Dit betekent wel dat de drie aanwezige prostitutiekamers verplaatst moeten worden. Er ligt een aanvraag om deze naar Achterdam 29 te verhuizen.

Download PDF
Download PDF
Over Gemeente Alkmaar

Alkmaar, de 5e stad van Noord-Holland, verbindt het beste van stad en land. De stad bruist! Met het uitgebreide winkelaanbod, een van de best bewaarde historische binnensteden én natuurlijk de traditionele kaasmarkt, trekt Alkmaar jaarlijks veel toeristen. De ligging vlakbij de kust en de randstad maakt wonen en werken in de stad een waar genoegen.

De gemeente Alkmaar zorgt dat het er nog beter wonen en werken is. Samen met de inwoners, want daar zit de kracht van stad en land.

berichten